• Saturday, May 30th, 2020 3:45
Əşarilər və Matrudilərə rəddiyələr

Əşarilər və Matrudilərə rəddiyələr

KİTAB - Buxari və Muslimin ittifaq etdiyi hədislər

Əşarilər və Matrudilərə rəddiyələr

Audio dərslər | Dinlər və firqələr

1. Allah ərşə istiva etdi deyir batil firqələr isə hökmünə aldı deyir – Mənsur Cəlil
Audio Yüklə [ 46.6 MB ]

 

2. Allah hardadır? Sən heç cariyə kimi cavab verə bilmirsən – Mənsur Cəlil
Audio Yüklə [ 3.1 MB ]

 

 

4. Allahın sifətlərini inkar edənlər Allahı naqislikdə ittiham edirlər – Mənsur Cəlil
Audio Yüklə [ 17.6 MB ]
TƏKFİR FİTNƏSİ - ƏHLİ SÜNNƏTİN TƏKFİR MƏSƏLƏSİNDƏ MÖVQEYİ

Related Posts

Leave A Comment