• Çərşənbə , 13 Dekabr 2017
Əqidə dərsləri

Əqidə dərsləri

KİTAB - Buxari və Muslimin ittifaq etdiyi hədislər

Rəşad Hümbətov

ƏQİDƏ DƏRSLƏRİ

Audio dərslər | Əqidə – 7 dərs

Bir dəfəyə yüklə – ZİP [127 MB]

1. İstiva – Allahın Ərşə yüksəlməsi və səmada olması

Yüklə [30 MB]

 

2. Əhli Sünnə vəl Cəmaatın Ad və Sifətlər tövhidində etiqadı

Yüklə [19.7 MB]

 

 

 

 

 

 

TƏKFİR FİTNƏSİ - ƏHLİ SÜNNƏTİN TƏKFİR MƏSƏLƏSİNDƏ MÖVQEYİ

Digər faydalı dərslər