• Monday, June 17th, 2019 1:34
Halal və haram

Halal və haram

KİTAB - Buxari və Muslimin ittifaq etdiyi hədislər

Kamal Huseyn

HALAL VƏ HARAM

Audio dərslər | Fiqh – 4 dərs

Bir dəfəyə yüklə – ZİP [51.8 MB]

 

 

3. Qurbanlıq heyvanının əti və Qurbanı kimlər kəsməlidir

Yüklə [13.2 MB]

 

4. Qurbanlıq barədə Sələf alimlərinin görüşləri

Yüklə [13.3 MB]

 

TƏKFİR FİTNƏSİ - ƏHLİ SÜNNƏTİN TƏKFİR MƏSƏLƏSİNDƏ MÖVQEYİ

Related Posts

Comments are closed.