• Çərşənbə axşamı, Fevral 19th, 2019 19:48
Halal və haram

Halal və haram

KİTAB - Buxari və Muslimin ittifaq etdiyi hədislər

Kamal Huseyn

HALAL VƏ HARAM

Audio dərslər | Fiqh – 4 dərs

Bir dəfəyə yüklə – ZİP [51.8 MB]

 

 

3. Qurbanlıq heyvanının əti və Qurbanı kimlər kəsməlidir

Yüklə [13.2 MB]

 

4. Qurbanlıq barədə Sələf alimlərinin görüşləri

Yüklə [13.3 MB]

 

TƏKFİR FİTNƏSİ - ƏHLİ SÜNNƏTİN TƏKFİR MƏSƏLƏSİNDƏ MÖVQEYİ

Digər faydalı dərslər

Comments are closed.