• Sunday, April 21st, 2019 2:57
Haqq kişilərlərlə tanınmır,kişilər haqqla tanınınır.(Sələfin sözü) | Qamət Süleymanov

Haqq kişilərlərlə tanınmır,kişilər haqqla tanınınır.(Sələfin sözü) | Qamət Süleymanov

KİTAB - Buxari və Muslimin ittifaq etdiyi hədislər

Qamət Süleymanov

Haqq kişilərlərlə tanınmır,kişilər haqqla tanınınır.
(Sələfin sözü)

Audio dərslər | Dərslərdən alıntılar

 

TƏKFİR FİTNƏSİ - ƏHLİ SÜNNƏTİN TƏKFİR MƏSƏLƏSİNDƏ MÖVQEYİ

Related Posts

Comments are closed.