• Çərşənbə, Dekabr 19th, 2018 10:03
Haqq kişilərlərlə tanınmır,kişilər haqqla tanınınır.(Sələfin sözü) | Qamət Süleymanov

Haqq kişilərlərlə tanınmır,kişilər haqqla tanınınır.(Sələfin sözü) | Qamət Süleymanov

KİTAB - Buxari və Muslimin ittifaq etdiyi hədislər

Qamət Süleymanov

Haqq kişilərlərlə tanınmır,kişilər haqqla tanınınır.
(Sələfin sözü)

Audio dərslər | Dərslərdən alıntılar

 

TƏKFİR FİTNƏSİ - ƏHLİ SÜNNƏTİN TƏKFİR MƏSƏLƏSİNDƏ MÖVQEYİ

Digər faydalı dərslər

Comments are closed.