• Cümə axşamı, Avqust 6th, 2020 10:38
İsbal haqqında mühüm məsələlər | Muhamməd abu İbrahim

İsbal haqqında mühüm məsələlər | Muhamməd abu İbrahim

KİTAB - Buxari və Muslimin ittifaq etdiyi hədislər

Muhamməd abu İbrahim

İsbal haqqında mühüm məsələlər

Audio dərslər | Fiqh

 

Əbu Səid əl-Xudri (Allah ondan razı olsun) Peyğəmbərdən (Allahın ona salavatı və salamı) olsun belə rəvayət edir:

"Müsəlman (kişinin) paltarı baldırının yarısına kimidir, topuğa qədər düşərsə günah yoxdur. Topuqdan aşağı düşən yer isə Cəhənnəmdədir. Kim də təkəbbürlüklə uzadarsa, Allah ona baxmaz".

"Silsilə sahihə" 2017.
 Tərcümə - Tural Yusubov
TƏKFİR FİTNƏSİ - ƏHLİ SÜNNƏTİN TƏKFİR MƏSƏLƏSİNDƏ MÖVQEYİ

Digər faydalı dərslər

Comments are closed.