• Thursday, April 2nd, 2020 20:43
İslamda hava (bidət) əhlini və başqalarını imtahan etməyin hökmü | Mənsur Cəlil

İslamda hava (bidət) əhlini və başqalarını imtahan etməyin hökmü | Mənsur Cəlil

KİTAB - Buxari və Muslimin ittifaq etdiyi hədislər

İslamda hava (bidət) əhlini və başqalarını imtahan etməyin hökmü

Mənsur Cəlil

Audio dərslər | Əqidə-Mənhəc

 

 

TƏKFİR FİTNƏSİ - ƏHLİ SÜNNƏTİN TƏKFİR MƏSƏLƏSİNDƏ MÖVQEYİ

Related Posts

Leave A Comment