• Saturday, August 24th, 2019 6:31
Kəffarə verdikdə ibadət əhlinə vermək lazımdır? | İsmayıl abu Xalid

Kəffarə verdikdə ibadət əhlinə vermək lazımdır? | İsmayıl abu Xalid

KİTAB - Buxari və Muslimin ittifaq etdiyi hədislər

İsmayıl abu Xalid

Kəffarə verdikdə ibadət əhlinə vermək lazımdır?

Audio dərslər | Sual-Cavab

 

TƏKFİR FİTNƏSİ - ƏHLİ SÜNNƏTİN TƏKFİR MƏSƏLƏSİNDƏ MÖVQEYİ

Related Posts

Comments are closed.