• Çərşənbə, Sentyabr 23rd, 2020 19:40
Kəffarə verdikdə ibadət əhlinə vermək lazımdır? | İsmayıl abu Xalid

Kəffarə verdikdə ibadət əhlinə vermək lazımdır? | İsmayıl abu Xalid

KİTAB - Buxari və Muslimin ittifaq etdiyi hədislər

İsmayıl abu Xalid

Kəffarə verdikdə ibadət əhlinə vermək lazımdır?

Audio dərslər | Sual-Cavab

 

TƏKFİR FİTNƏSİ - ƏHLİ SÜNNƏTİN TƏKFİR MƏSƏLƏSİNDƏ MÖVQEYİ

Digər faydalı dərslər

Comments are closed.