• Friday, May 24th, 2019 16:07
Mələklər

Mələklər

KİTAB - Buxari və Muslimin ittifaq etdiyi hədislər

Kamal Huseyn

MƏLƏKLƏR

Audio dərslər | Əqidə – 3 dərs

Bir dəfəyə yüklə – ZİP [72.6 MB]

1. Mələklər və Onların qanadları, gözəlliyi, məkanı, adları, vəsfləri

Yüklə [25.9 MB]

 

2. Mələklərin vəzifələri, möminləri sevmələri, dua etmələri, bağışlanma diləmələri

Yüklə [26.2 MB]

 

3. Mələklərin adəm övladı ilə sıx əlaqələri, Mələklər kimləri lənətləyirlər

Yüklə [21.6 MB]

 

TƏKFİR FİTNƏSİ - ƏHLİ SÜNNƏTİN TƏKFİR MƏSƏLƏSİNDƏ MÖVQEYİ

Related Posts

Comments are closed.