• Thursday, August 22nd, 2019 16:09
Müxtəlif mövzulara aid dərslər  | Qamət Süleymanov,Seymur Camalov,Elnur abu Muhamməd,Təyyar Xəlilov,Osman Sələfi,Mənsur Cəlilov

Müxtəlif mövzulara aid dərslər | Qamət Süleymanov,Seymur Camalov,Elnur abu Muhamməd,Təyyar Xəlilov,Osman Sələfi,Mənsur Cəlilov

KİTAB - Buxari və Muslimin ittifaq etdiyi hədislər

Qarışıq tələbələr

Müxtəlif mövzulara aid dərslər

Audio dərslər | Ramazan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Bidət əhlinə münasibət və Ramazanla əlaqəli suallara cavab – Qamət Süleymanov

Yüklə [3.7 MB]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.ZƏKAT Allahın razılığını qazanmaq üçün FÜRSƏTDİR – Qamət Süleymanov

Yüklə [9.4 MB]

 

 

24.Useyd qardaş demir ki: “bidətçilərlə barışaq” | SUAL CAVAB – Qamət Süleymanov

Yüklə [4.4 MB]

 

TƏKFİR FİTNƏSİ - ƏHLİ SÜNNƏTİN TƏKFİR MƏSƏLƏSİNDƏ MÖVQEYİ

Related Posts

Comments are closed.