• Şənbə, Yanvar 16th, 2021 15:24
Sual – Cavab 2020 | Osman Sələfi

Sual – Cavab 2020 | Osman Sələfi

KİTAB - Buxari və Muslimin ittifaq etdiyi hədislər

Osman Sələfi

Sual – Cavab 2020

Audio dərslər | Sual – Cavab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. İslama və müsəlmanlara qarşı düşmənlik etməyənlərlə dostluq etmək olarmı?

Yüklə

 

 

10. İnsan bir anlıq qəzəblənir və qədərə qarşı çıxır – Səmimi tövbə kifayət edirmi?

Yüklə

 

 

11. Hər ayın 3 günü olan orucu 13,14,15 sabahdan şəvvalın 6 günü niyyəti ilə tutmaq olar mı?

Yüklə

 

 

 

12. Əqiq məsələsi barədə açıqlama verərdiniz.Nece etmək lazımdır kimlərə vərmək lazımdır?

Yüklə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Qadınların üzündən tük alması (üst dodağın üstünə) icazəlidirmi?

Yüklə

 

 

 

17. Bir müsəlman səcdənin birini çox birini az uzatsa sünnəyə müxalif olmuş sayılırmı?

Yüklə

 

 

 

 

 

 

19. Allahın adlarından biri insanlarda varsa önünə abd qulu sözü əlavə olunmalıdırmı?

Yüklə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Namaz qılmayan barəsində iki rəy var istədiyini götür demək nə qədər məqsədə uyğundur?

Yüklə

 

 

 

 

TƏKFİR FİTNƏSİ - ƏHLİ SÜNNƏTİN TƏKFİR MƏSƏLƏSİNDƏ MÖVQEYİ

Digər faydalı dərslər