• Friday, April 3rd, 2020 20:16
Təkfir və onun qaydaları

Təkfir və onun qaydaları

KİTAB - Buxari və Muslimin ittifaq etdiyi hədislər

Kamal Huseyn

TƏKFİR VƏ ONUN QAYDALARI

Audio dərslər | Müxtəlif mövzular – 3 dərs

Bir dəfəyə yüklə – ZİP [15.5 MB]

 

 

 

TƏKFİR FİTNƏSİ - ƏHLİ SÜNNƏTİN TƏKFİR MƏSƏLƏSİNDƏ MÖVQEYİ

Related Posts

Comments are closed.