• Çərşənbə , 13 Dekabr 2017

Gecə namazı, onun fəziləti və ona müyəssər edən əməllər

KİTAB - Buxari və Muslimin ittifaq etdiyi hədislər

Rəşad Hümbətov

GECƏ NAMAZI
onun fəziləti və ona müyəssər edən əməllər

Video dərslər | Müxtəlif mövzular

Yüklə [134 MB]

Allahu Tə`ələ Peyğəmbərə (Allahın ona salavat və salamı olsun) belə əmr etmişdir: «Gecənin bir vaxtı durub ancaq sənə xas olan əlavə (təhəccüd) namazı qıl. Ola bilsin ki, Rəbbin səni (qiyamət günü hamı tərəfindən) bəyənilib tə’riflənən bir məqama (axirətdə ən böyük şəfaət məqamına) göndərsin!» (əl-İsra 79)

Bu əmrin Peyğəmbərə (Allahın ona salavat və salamı olsun) aid olmasına baxmayaraq, Rasulullaha (Allahın ona salavat və salamı olsun) tabe olmaları əmr edilən bütün müsəlmanlar da bu hökmün içərisinə girir.

TƏKFİR FİTNƏSİ - ƏHLİ SÜNNƏTİN TƏKFİR MƏSƏLƏSİNDƏ MÖVQEYİ

Digər faydalı dərslər