• Wednesday, February 19th, 2020 18:16
Zəkat haqqında bilmədiklərimiz

Zəkat haqqında bilmədiklərimiz

KİTAB - Buxari və Muslimin ittifaq etdiyi hədislər

Kamal Huseyn

ZƏKAT HAQQINDA BİLMƏDİKLƏRİMİZ

Audio dərslər | Fiqh – 4 dərs

Bir dəfəyə yüklə – ZİP [155 MB]

1. Allah yolunda xərcləmək, Zəkatın faydası, hökmü və şərtləri

Yüklə [40.1 MB]

 

 

3. Borcu olanın zəkatı, valideynlərə, qohumlara, fasiqə, bidətçiyə zəkat vermək, fitrə zəkatı

Yüklə [28 MB]

 

4. Mal-Qara, Qızıl-Gümüş, Meyvə-Tərəvəzdən çıxarılan zəkat

Yüklə [43.9 MB]

 

TƏKFİR FİTNƏSİ - ƏHLİ SÜNNƏTİN TƏKFİR MƏSƏLƏSİNDƏ MÖVQEYİ

Related Posts

Comments are closed.